کارتینگ باغ مشهد

پیست پارک و اسکیت

پیست یا دریفت کلاب به کارتینگ شباهت دارد؛ با این تفاوت که ماشین‌ها دارای سه‌ چرخ هستند. این خودروها به‌دلیل برخورداری از استاندار‌دهای ایمنی بالا، واژگون نمی‌شوند. در مجموعه پیست پارک باغ مشهد شهروندان و گردشگرانی که برای بازدید به باغ مشهد سرزده اند می‌توانند هیجان و سرعت را تجربه کنند. پیست پارک جزو جذاب ترین قسمت های باغ مشهد نیز می باشد که سعی در ایجاد محیطی پر هیجان و امن برای مراجعان باغ مشهد می باشد.

باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
باغ مشهد
image